Cookie informasjon

Vi benytter cookies til innsamling av statistikk og trafikkmåling. Vi bruker informasjonen til forbedring av hjemmesiden. Ved å klikke videre, aksepterer du bruken av cookies.
Les mer

Menu
Vis kurv
0
0,00 NOK
Søk her ...
 
Produkter

Montasjeveiledning tregulv

Den riktige montering og etterfølgende pleie er viktige forudsettninger for plankegulvets fremtoning og levetid. Her finder du den professjonelle veiledning til montering av lamelgulv på strøer og som svømmende gulv. Se desuten også pleieveiledning av såvel olierte som lakkerte tregulv.
 

Montasjeveiledning tregulv med limfri click-system

Oppbevar de uåpnet gulvpakker i det fremtidige rums klima (40-60% RH ved 18-24gr) i minst 48 timer. Pakkene må først åpnes en etter en, når gulv-monteringen påbegyndes.

Gulvet er til svømmende nedlegning uten bruk av lim. Dette betyr, at der altid må holdes avstand til vegge, trapper, faste installasjoner mm.

Undersøk og kontroller undergulvkonstruksjonen: den MÅ være tør, ren, fast og plan. Fjern altid gulvtepper og check, at undergulvet overholder kravene til planhet +/- 2 mm på en 2 meters rettholt. Vær opmerksom på, at betonggulv krever dampsperre og gulvunderlag. Der må aldri monteres dampsperre på organiske materialer (f.eks. tre), da dette kan forårsake råte og sopp.

Velg altid undergulv iht. ditt eget gulv – alle gulv er unikke.

Mål rummet op og beslutt monteringsretningen. Siste rekkes bredde skal min. være 50mm, ellers justeres bredden av første række. Vær oppmerksom på 10mm avstandskrav til vegge og faste installasjoner mm. Monter max. 8 x 12meter, ellers lages dilatasjonsfuger. Der lages likeledes dilatasjonsfuger ved romdeling mm.

Ved gulvvarme skal overflatetemperaturen max. være 27gr. Erfaringsmessigt svarer en over-flatetemperatur på 27gr til 34gr fremløb i et vannbasert gulvvarmesystem i betonglag. Vær oppmerksom på, å løse tepper kan øke overflatetemperaturen med ca. 2gr.

Gulvet kontrolleres løpende under monteringen. Husk derfor å kontrollere hver enkelt planke før

Verdien av garantiytelsen faller med 3% pr. år og garantien omfatter ikke følgeomkostninger, dvs. demontering, ny montering osv. Vær oppmerksom på, at nedlagte planker er acceptert og, at evt. reklamasjoner derfor avvises.

Oppretthold altid det riktige romklima, dvs. 40-60% RH ved 18-24gr. Det er ditt ansvar, at de riktige forhold er til stede. Dette betyr i praksis, at om gulvet f.eks. udsettes for hard eller langvarig uttørring (32% RH og derunder) er produsenten uten ansvar for eventuelle følgeskader.

Der følger montasjeveiledninger med i pakkene, denne må følges!

Se parkettgulv med limfri click-system >> klikk her!

Se plankegulv med limfri click-system >> klikk her!
 

Montering af trægulve med click-system

  • Første planke – første række. Første planke plaseres i høyre hjørne med 10mm luft til veggene ved hjelp av avstandsklosser. Planken må vendes som illustrert.
    (Husk at beregne bredden på både første og sidste række!)
  • Første række – annen planke. Plaser forsiktigt planken mod endestødet og press den på plass med et lett trykk. (Kan variere fra click-system til click-system)
  • Ved nedlegning av rekkens siste planke plaseres en 10mm avstandskloss mot veggen og lengden av planken måles opp. Bruk evt. allerede oversavet planker til start- og sluttplanker.
  • Annen række – første planke. Monter første planke – husk avstands-kloss mot veggen. Endesamlinger i to naborekker må  forskydes min. 500mm uten mønster-dannelse
  • Annen række – annen planke. Annen planke monteres først på lengden og skubbes deretter forsiktigt hen mot endestødet av første planke og fast-monteres mod endestødet med et lett trykk. (Kan variere fra click-system til click-system)
  • Etter montering av de første 3 rekker kontrolleres avstanden mellom gulvet og veggen
  • Siste rekke - husk 10 mm avstand til veggen ved oppmåling av plankens lengde og bredde. Planken må være min. 50mm bred. Avskjæres først på lengden, deretter på bredden
 

Montasjeveiledning Tregulv med fer/not

22 mm lamelgulv til legning på strøer:

Lamelgulvene er godkjent til 60 cm strøavstand. Strøgulv skrues fast til strøene. Må limes i endestød – aldri på langsidene. Husk hjelpestrø ved vegg. Fastskrues med Plataflex 4,2 x 45/55mm.

Plankegulvene leveres fra fabrikk nedtørret til normale bruksforhold. Tjekk ved modtakelsen, at det leverte tregulv, er det bestilte. Innen nedlegning må tregulvet ha rommets temperatur (min. 15-18 grader). Pakkene åpnes først, når montasjen påbegyndes. Luftfuktigheten i lokalet må under montasje være mellom 40 og 60 %. Evt. betong-dekken må være tørt.

Innen nedlegning påbegynnes tjekkes, at undergulv eller strøer overholder kravene til planhet +/-2 mm på en 2 mtr`s rettholt. Underlaget må være fast og stabil (ikke spenstig). Fuktsperre må monteres når risiko for oppfukting nedefra er til stede (altid fuktsperre ved betong). Brug min. 0,20 mm PE-folie samt foam, fi lt eller lign. Monter aldri fuktsperre ovenpå organiske materialer (træ mv.) pga. risiko for råte og sopp.

Ved nedlegning: åpen da flere pakker løbende forut og mix fra flere pakker – ved synlige feil eller uønsket strukturutsving oversages planken.
Oversaget planker reserveres til ”start og slutt planker”, og anvendes løpende under legning. Kun planker med gjennomgående feil ombyttes. Spesielt for furutresgulv eller plankegulv av en rustikk sortering gjelder, at man kan/bør fraskjære en hel del småfeil (kantknaster – spartlet knaster mv.) uten at det samlet forbruk økes vesentlig, så vær kritisk, de oversaget planker kan sagtens anvendes uten vesentlig spild ved start og slutt av rækkerne. Vær oppmerksom på, at nedlagte planker er acceptert, og at evt. reklamasjoner derfor avvises.

Legg planker med samme produksjonsdato sammen, og unngå derved evt. minimale forskjelle i produksjonsseriene.

Start på nedlegning ved en rett veg og legg lamelgulvet med feren fremad. Det er viktig, at de første 2 rekker ligger med helt lukket endestød, ”en god start er halvt fuldennt”.
Anvend avstandsklosser eller kiler til å holde den nødvendige avstand til vegg (10 mm).

Ved svømmende legning legges limen som to ubrudte striper i notgangens over- og underside. Når treplankene slås sammen trekkes limen derved inn i notgangen. Avtør straks evt. overskytende lim med en våt og ren klut. Endestødd samles først, og bagetter på langs, slå på slagklossen skråt hen mot endesamlingen, hvilket gir den beste tetthed i endesamlingen.

Plankerekkene imellom varieres avstanden mellom de endevise samlinger uten å danne mønsterdannelse.

Bruk en slagkloss av hardttre eller kunststof, der holdes mot feren. Bruk aldri et stykke ”avskjær” av gulvet, da slitelaget  på gulvet derved kan beskadiges. Hold 10 mm avstand til faste installasjoner – rør m.v.

Monter sandliste slikk du ikke risikerer at gulvet ”slipper” fotliste mv. – dette er normal god dansk håndværksskikk.

Må plankegulvet legges i flere rom, bør gulvflaten deles i døråpninger mv. Dilatasjonsfuger bør etableres ved større gulvflater, især om plankene går på tvers i åpningen.

Ved gulvvarme i kombinasjon med tregulv gjelder spesielt, at anlegget må ha vært i drift innen gulvlegning. Anlegget stoppes 2 dager innen gulvlegning påbegyndes. Styring til varmesystemet må være montert og innkørt.

Etter montering av tregulvet heves temperaturen gradvist og samme fremgangsmåte anvendes i forbindelse med fyringssæsonens start og slutt. Åpen eller steng aldri pludselig for gulvvarmen ved tregulv.

Fremløpstemperaturen skal ikke være for høy, og max. temperatur på tregulvets overside må ikke overstige 28 grader (måles med infrarød termometer). Erfaringsmessigt svarer en overflatetemperatur på 28 grader til 35 grader fremløp i et vannbasert gulvvarmesystem i betonglag.

Der følger montasjeveiledninger med i pakkene, denne må følges!

Se utvalget av 22mm tregulv med fer-not til legning på strøer >> klikk her!
 

Montasjeveiledning massivtregulv

Medfølger i pakkene
 

Vedlikeholdelse og pleie av behandlet tregulv

Medfølger i pakkene